Để đáp ứng nhu cầu phát triển một hệ thống nhân sự chất lượng cao,
Công ty Cổ phần FIDITOUR thông báo tuyển dụng các vị trí sau:
Vị trí đang tuyển Nơi làm việc Ứng tuyển
Nhân viên Kế toán Lữ hành Tp.Hồ Chí Minh
Giám Đốc Chăm Sóc Khách Hàng & Quản Lý Chất Lượng Tp.Hồ Chí Minh
Phó Giám đốc Hành chính Nhân sự Tp.Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh tour Nước ngoài Tp.Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh tour Trong nước Tp.Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh Thị trường Inbound Tp.Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh Sale online Tp.Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh Vé máy bay Tp.Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh Sự kiện Tp.Hồ Chí Minh
FIDITOUR TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THÁNG 03/2018 Tp.Hồ Chí Minh
Nhân viên Lái xe Tp.Hồ Chí Minh
Nhân viên điều hành tour Tp.Hồ Chí Minh
Nhân viên Content marketing Thị trường inbound Tp.Hồ Chí Minh