Để đáp ứng nhu cầu phát triển một hệ thống nhân sự chất lượng cao,
Công ty Cổ phần FIDITOUR thông báo tuyển dụng các vị trí sau:

HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

* Hồ sơ dự tuyển theo mẫu của Công ty. Vui lòng click vào đây để download hồ sơ dự tuyển.
* Sơ yếu lý lịch có hình chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
* Bằng cấp, chứng chỉ liên quan (công chứng).
* CMND và hộ khẩu (công chứng).
* 02 tấm hình 3x4
Lưu ý: Công ty sẽ không giải quyết cho ứng viên nhận lại hồ sơ khi phỏng vấn không đạt.